شرکت تجهیزات شهربازی رضوی بابلسر

بایگانی روزانه : فروردین 20ام, 1397

  • ماشین UFO
    ماشین UFOطول عرض 7.60 4.5
  • نصب تجهیزات 40میلیاردی شهربازی زنجان
    نصب تجهیزات 40میلیاردی شهربازی زنجانغلامحسن احمدی افزود: نصب تجهیزات بازی شهربازی شمار یک شهر زنجان در سال 94 با مشارکت بخش خصوصی آغاز شد که بدلیل بروز مشکلاتی در اجرای بهنگام این طرح تاخیر بوجود آمد.وی اظهار کرد: براین اساس طبق قرداد مقرر شده بود 18 دستگا
  • الزامات دفترچه های طراحی طبق استاندارد 8987
    الزامات دفترچه های طراحی طبق استاندارد 8987ایمنی ، شهربازی و استاندارد الزامات دفترچه های طراحی طبق استاندارد 8987 جدول اطلاعات عمومی در تمام دفترچه های طراحی ، باید یک جدول اطلاعات عمومی ( شناسنامه فنی ) باشد که موارد ذیل در آن درج شده باشد . 1- نام وسیله 2

اخبار شهربازی