شرکت تجهیزات شهربازی رضوی بابلسر

بایگانی روزانه : فروردین 29ام, 1397

  • 2 شهربازی و سینما پنج بعدی کنگان پلمپ شد
    2 شهربازی و سینما پنج بعدی کنگان پلمپ شدبه گزارش ایرنا، محمد رحیم بهره مند یکشنبه شب در جمع خبرنگاران افزود: براساس بازرسی‌های کارشناسان استاندارد، غیر استاندارد بودن وسایل و تجهیزات و رعایت نکردن الزامات استاندارد علت مهر وموم شدن این شهر بازی هاست. وی اضافه
  • تجهیزات زمین بازی مقررات ایمنی عمومی
    تجهیزات زمین بازی مقررات ایمنی عمومیفایل دانلود:استاندارد زمین بازی

اخبار شهربازی