تجهیزات شهربازی

بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، به منظور توسعه پایدار بخش گردشگری بسیاری از کشورهای درحال توسعه، گردشگری را اولویتی در سیاستهای توسعه ملی خود در نظر گرفته اند و در حال تلاش اند تا از حمایت سازمانهای توسعه ای برای افزایش سهم گردشگری در کاهش فقر استفاده کنند.

دانلود مقاله:

مروری بر وضعیت صنعت گردشگری و نقش بخش خصوصی

نویسنده:پریسا مطرانلویی

Email this to someonePrint this pageShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
برچسب ها شهربازی
در همین موضوع

اخبار شهربازی