تجهیزات شهربازی

Image result for ‫شهربازی های مدرن‬‎

زندگی روزمره فرصت هایی را برای چشیدن طعم هیجان در اختیارت قرار میدهد، حتی روانشناسان دریافته اند آشنایی هر فرد با هیجانات، به دوران نوزادی اش باز میگردد. البته بسته به این که چه شخصیت و روحیه ای داشته باشی، مسیرهای انتخابی ات در زندگی، تو را به سمت تجربه هیجانات بیشتر سوق میدهد، اما نکته اینجاست که برخی هیجانات فقط برای گروهی از افراد هیجان طلب، نیروبخش و خوشایند است، یعنی رسیدن به لذت هیجان برای همه افراد از مسیرهای یکسان ممکن نیست. لذت بردن از بازی های پرهیجان و اغلب ترسناک و دلهره آور شهر بازی، این تفاوت ها را بخوبی نشان میدهد. ممکن است از نظر شخصیتی روحیه هیجان طلبی داشته باشی و یکی از روش های رسیدن به اوج هیجان برایت سوار شدن در ترن هوایی، قطار وحشت، پریدن از ارتفاعی چند ده متری یا سوار شدن در کشتی غول پیکری باشد که با چرخشی 360 درجه دنیا را جلوی چشمانت وارونه جلوه می دهد. ولی برای برخی دیگر که از فعالیتهای اجتماعی و بودن در جمع های فعال و شاد به هیجان می آیند، این نوع بازیها بیشتر جنبه آزاردهنده و حتی منزجرکننده داشته باشد، به طوری که حتی از تجربه یکباره آن نیز اجتناب کنند. به همین دلیل روان شناسان، هیجانات را از نظر میزان خوشایندی یا ناخوشایندی به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می کنند. بر این اساس هیجان مثبت داشتن به این معناست که فرد از فعالیتهای پر ریسک مثل شهربازی رفتن به حس خوشایند و لذتبخشی دست نمی یابد. البته نباید تاثیر عوامل فیزیولوژیک و هورمونی را نیز در رسیدن به حالات هیجانی از روش های مختلف نادیده گرفت. یعنی افزایش ترشح هورمونهای شادی و لذت در بدن یعنی سوتوئین و نوراپینفرین در هیجانات مختلف برای افراد، متفاوت است و افزایش شدید میزان این هورمون ها فقط برای برخی افراد از طریق فعالیت های پرخطر حاصل می شود. پس نتیجه می گیریم میتوان طالب هیجان بود، اما از فکر رفتن به شهر بازی و تجربه بازی های ترسناک و دلهره آور آن صرفنظر کرد و شیرینی و لذت فعالیت های هیجان انگیز را از طرق دیگری تجربه کرد.

منبع:پونه شیرازی

Email this to someonePrint this pageShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
برچسب ها شهربازی
در همین موضوع

اخبار شهربازی