به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان از رسیدگی قاطع به پرونده تخلف یک پاساژ معروف در زنجان خبر داد.

ممیزی گفت: پس از تشکیل تیم های بازرسی ویژه با حضور رؤسای شعب تعزیرات حکومتی زنجان و حضور سرزده در مراکز خرید و پاساژهای سطح استان ، تخلفات گسترده یک مجموعه تفریحی و شهربازی مشاهده و گزارش تخلف به شعبه هیات بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شد.

وی افزود : با دریافت گزارشات کارشناسی و تشکیل جلسات رسیدگی ، تخلف ((عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری)) محرز و پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیر کل تعزیرات حکومتی زنجان تصریح کرد: پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و سیر مراحل قانونی شعبه مربوطه شهربازی را به پرداخت جریمه نقدی بمیزان یک میلیارد و یکصد و چهل و چهار میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم کرد.