تجهیزات شهربازی

در ژاپن شهربازی های زیادی وجود دارد که مورد بی توجهی قرار گرفته اند، صاحبانشان آن ها را ترک کرده اند زیرا هزینه های نگهداری و اداره کردن آن ها بسیار گران تر از درآمدی است که از از آن ها حاصل می شود.
برترین ها: در ژاپن شهربازی های زیادی وجود دارد که مورد بی توجهی قرار گرفته اند، صاحبانشان آن ها را ترک کرده اند زیرا هزینه های نگهداری و اداره کردن آن ها بسیار گران تر از درآمدی است که از از آن ها حاصل می شود. در یکی از این پارک ها به نام «سرزمین رویایی نارا» در نزدیکی شهر باستانی نارا، یک رولرکاستر  عظیم چوبی وجود دارد. هرچند چنین چیزی امروزه به طور قابل توجهی منسوخ است ، اما یکی از جاذبه هایی کلیدی این پارک بوده است. این پارک در سال 1961 افتتاح و. در سال 2006 بسته شده است.
رولرکاستر عظیم چوبی در شهربازی ژاپن
رولرکاستر عظیم چوبی در شهربازی ژاپن
رولرکاستر عظیم چوبی در شهربازی ژاپن
رولرکاستر عظیم چوبی در شهربازی ژاپن
رولرکاستر عظیم چوبی در شهربازی ژاپن
رولرکاستر عظیم چوبی در شهربازی ژاپن
رولرکاستر عظیم چوبی در شهربازی ژاپن
رولرکاستر عظیم چوبی در شهربازی ژاپن
رولرکاستر عظیم چوبی در شهربازی ژاپن
Email this to someonePrint this pageShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
برچسب ها شهربازی
در همین موضوع

اخبار شهربازی