تجهیزات شهربازی

فنر خراب:

 به فنری گفته میشود که در اثر وارد شدن نیروی بیش از توان فنر ، دچار کشیدگی و افزایش طول شده و وقتی با دست آنرا تکان میدهیم براحتی تکان خورده و شل بودنش مشخص باشد.

نحوه تعویض فنر خراب:

نکته: باید تمامی فنرهایی که بروی یک تخت انداخته می شود از نظر کیفیت و قدرت کشسانی تقریبا به یک اندازه باشند.

بدین منظور ابتدا تمامی فنرها را از تمانی تختهای  دستگاه جدا کنید ، سپس فنرهای سالم یکی از تختها را درآورده جهت تکمیل تختهای ناقص استفاده کنید. سپس  فنرهای نو که تازه خریداری شده اند را در همان تختی که فنرهایش را درآورده بودید بیاندازید. یعنی تمامی فنرهای یک تخت باید هم سن ،سالم و از یک جنس باشند.

توجه: اگر فنر های تازه در کنار فنرهای کهنه قرار بگیرند این موضوع باعث خرابی و کش آمدن سریع فنرهای تازه شده و از طرفی نیز پرتاب بدرستی انجام نخواهد شد و احتمال  بهم خوردن تعادل استفاده کننده وجود دارد.

(مثل دو تا لاستیک جلوی خود رو که همیشه باید از یک جنس بوده و استهلاکشان نیز به یک اندازه باشد)

uc_58نحوه صحیح تعویض فنرهای خراب در ترامپولین چگونه است ؟

**در خصوص تشخیص فنرهای خراب ترامپولین

زمانیکه روی دستگاه نصب هستند:

 وقتی از زیر تمامی فنرها رو در یک امتداد نگاه کنیم فنرهای خراب که طولشان بیشتر شده و شل شده اند کمی طویل تر از سایر فنرها دیده میشوند و کاملا مشخص می باشند.

خارج از دستگاه:

اگر فنر را در دست گرفته و تکان بدهیم ؛ فنر سالم براحتی تکان نمی خورد و سفت و محکم است. ولی فنر خراب با کوچکترین تکان، چپ و راست شده و شل بودنش محسوس است. و همچنین در مقایسه با فنر سالم طولش یک یا چند سانت بیشتر است.

منبع:سایت بازیسایت

Email this to someonePrint this pageShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
برچسب ها شهربازی
در همین موضوع

اخبار شهربازی