تجهیزات شهربازی

یکی از دلایل برجسته ای که یک فعالیت اقتصادی منتج به شکست می گردد، عدم انتخاب مناسب ماشین آلات و یا عدم آشنایی کافی سرمایه گذار با آن نوع فعالیت اقتصادی می باشد که متعاقبا سبب می گردد سرمایه گذار به نحوی بهینه هزینه ننماید.در بعضی مواقع دیده شده که سرمایه گذاران ادوات غیر ضروری را خریداری و دستگاه های مورد نیاز را حذف مینمایند، در این خصوص گروه صنعتی رضوی با بیش از چهار دهه تجربه و سوابق اجرایی در زمینه پارک های تفریحی و شهربازی قصد دارد تا ارزیابی و مشاوره ای صحیح و کارگشا به سرمایه گذاران محترم ارائه نماید تا بتواند راه گشای مشکلات پیش روی این عزیزان باشد.

Email this to someonePrint this pageShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
برچسب ها شهربازی
در همین موضوع

اخبار شهربازی