تجهیزات شهربازی

برچسب : اوشن لند

  • قطار Ocean Land
    قطار Ocean Land مشخصات  ابعاد  طول 1000  سانتی متر  عرض 8000  سانتی متر  ارتفاع  200 سانتی متر  

اخبار شهربازی