تجهیزات شهربازی

برچسب : اوشن

  • قطار Ocean Land
    قطار Ocean Land مشخصات  ابعاد  طول 1000  سانتی متر  عرض 8000  سانتی متر  ارتفاع  200 سانتی متر  
  • Ocean Merry Go Round
    Ocean Merry Go Round مشخصات  ابعاد  طول  160 سانتی متر  عرض  160 سانتی متر  ارتفاع  245 سانتی متر

اخبار شهربازی