تجهیزات شهربازی

برچسب : برترین شهربازی

  • شهربازی مجازی در چین
    شهربازی مجازی در چینیک پارک عظیم واقعیت مجازی بزودی در جنوب چین افتتاح می شود. پارکی با نام East Science Valley در شهر گیایانگ ، پایتخت استان گویژو در حال ساخت است. پارکی که آن را با نام " شهر بازی علمی تخیلی" می خوانند از تکنولوژی واقعیت م

اخبار شهربازی