تجهیزات شهربازی

برچسب : بهترین شهربازی های دنیا

  • هیجان انگیزترین شهربازی دنیا در آنکارا
    هیجان انگیزترین شهربازی دنیا در آنکاراهر چند پایتخت گردشگری ترکیه استانبول است اما پایتخت سیاسی کشوری این کشور، آنکارا است که با وجود، نهاد های دولتی، شرکت های برجسته و نهاد های تجاری آموزشی نظیر دانشگاه ها و غیره، به عنوان یک مکان گردشگری نیز به شمار می آید

اخبار شهربازی