تجهیزات شهربازی

برچسب : تاب دلقک

  • تاب دلقک
    تاب دلقکتاب دلقک شرکت سازنده: گروه صنعتی رضوی قطر چرخش :  متر4.2 فضای مورد نیاز : 5.5 متر

اخبار شهربازی