تجهیزات شهربازی

برچسب : ترامپولین

  • نحوه صحیح تعویض فنرهای خراب در ترامپولین
    نحوه صحیح تعویض فنرهای خراب در ترامپولینفنر خراب:  به فنری گفته میشود که در اثر وارد شدن نیروی بیش از توان فنر ، دچار کشیدگی و افزایش طول شده و وقتی با دست آنرا تکان میدهیم براحتی تکان خورده و شل بودنش مشخص باشد. نحوه تعویض فنر خراب: نکته: باید تمامی فنرهای
  • Trampoline
    Trampoline

اخبار شهربازی