تجهیزات شهربازی

برچسب : تکان دهنده اردک

  • Duck Kidde Ride
    Duck Kidde Rideمشخصات ابعاد طول 80  سانتی متر عرض 76  سانتی متر ارتفاع 124 سانتی متر

اخبار شهربازی