تجهیزات شهربازی

برچسب : تکان دهنده تلفن

  • Telephone Car kidde Ride
    Telephone Car kidde Rideمشخصات ابعاد طول 111 سانتی متر عرض  81   سانتی متر ارتفاع  124 سانتی متر

اخبار شهربازی