تجهیزات شهربازی

برچسب : تکان دهنده ماشین

  • Car
    Car مشخصات  ابعاد  طول  120 سانتی متر  عرض  95 سانتی متر  ارتفاع  80 سانتی متر
  • Car With LCD
    Car With LCD مشخصات  ابعاد  طول  150 سانتی متر  عرض  95 سانتی متر  ارتفاع  125 سانتی متر

اخبار شهربازی