تجهیزات شهربازی

برچسب : تکان دهنده هواپیما

  • Warplane Kidde Ride
    Warplane Kidde Rideمشخصات ابعاد طول 220 سانتی متر عرض 150 سانتی متر ارتفاع       سانتی متر

اخبار شهربازی