تجهیزات شهربازی

برچسب : تیکتی

 • پارک شهربازی پادادشهر بازگشایی می شود
  پارک شهربازی پادادشهر بازگشایی می شودحمید امیری فرد مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز اعلام کرد: عملیات برق رسانی به پارک شهر بازی به روزهای پایانی خود نزدیک می شود.  وی با اشاره به نوسازی و بازسازی سیستم برق پارک پاداد شهر افزود: سیستم برق ر
 • Hammer Fun
  Hammer Fun مشخصات  ابعاد  طول  85  سانتی متر  عرض  110  سانتی متر  ارتفاع  200 سانتی متر
 • Ocean Quest
  Ocean Quest مشخصات  ابعاد  طول  196 سانتی متر  عرض  105 سانتی متر  ارتفاع  200 سانتی متر  
 • Fire Man2
  Fire Man2 مشخصات  ابعاد  طول  250 سانتی متر  عرض  110 سانتی متر  ارتفاع  205 سانتی متر
 • Ocean Airhockey
  Ocean Airhockey مشخصات  ابعاد  طول  197 سانتی متر  عرض  110 سانتی متر  ارتفاع  76  سانتی متر
 • Mini AirHockey
  Mini AirHockey مشخصات  ابعاد  طول  122 سانتی متر  عرض  90 سانتی متر  ارتفاع  135  سانتی متر
 • ِDoraemon Basketball
  ِDoraemon Basketball مشخصات  ابعاد  طول  160 سانتی متر  عرض  90 سانتی متر  ارتفاع  180 سانتی متر
 • Magical Robot
  Magical Robotمشخصات ابعاد طول 65   سانتی متر عرض 55   سانتی متر ارتفاع 155 سانتی متر
 • Beni Basketball
  Beni Basketballمشخصات طول 184 سانتی متر عرض 78 سانتی متر ارتفاع 160 سانتی متر
 • Fishing With Out Roof
  Fishing With Out Roofمشخصات ابعاد طول  197 سانتی متر عرض  158 سانتی متر ارتفاع  77   سانتی متر
 • Wind Stareamer
  Wind Stareamerمشخصات ابعاد طول 117 سانتی متر عرض  81  سانتی متر ارتفاع 237 سانتی متر
 • Row Winner
  Row Winnerمشخصات ابعاد طول 76 سانتی متر عرض 71 سانتی متر ارتفاع 180 سانتی متر
 • Fishing With Roof
  Fishing With Roofمشخصات ابعاد طول 197 سانتی متر عرض 144 سانتی متر ارتفاع 201 سانتی متر
 • Super Ball
  Super Ballمشخصات ابعاد طول 97   سانتی متر عرض 82   سانتی متر ارتفاع 211 سانتی متر
 • Lay An Eggs
  Lay An Eggsمشخصات ابعاد طول 86   سانتی متر عرض 81   سانتی متر ارتفاع 214 سانتی متر
 • Spanish AirHockey
  Spanish AirHockeyمشخصات ابعاد طول 235 سانتی متر عرض 143 سانتی متر ارتفاع 145 سانتی متر

اخبار شهربازی