تجهیزات شهربازی

برچسب : جوان

  • Magical Box
    Magical Box مشخصات  ابعاد  طول  90 سانتی متر  عرض  90 سانتی متر  ارتفاع  215 سانتی متر
  • Happy Chicken
    Happy Chicken مشخصات  ابعاد  طول  70 سانتی متر  عرض  80 سانتی متر  ارتفاع  180 سانتی متر

اخبار شهربازی