تجهیزات شهربازی

برچسب : خبرهای جدید شهربازی

  • اجرای طرح‌ ضربتی استانداردسازی شهربازی‌ها
    اجرای طرح‌ ضربتی استانداردسازی شهربازی‌هامحمودرضا طاهری با اشاره به اولین جلسه کارگروه استانداردسازی در سال ١٣٩٧، اظهار کرد: در این جلسه مصوب شد که اجرای آزمایشی طرح ضربتی نظارتی بر مراکز بازی در سه منطقه شهرداری در دستور کار قرار گیرد تا کلیه مراکز  مراکز  باز

اخبار شهربازی