تجهیزات شهربازی

برچسب : خرید تجهیزات شهربازی

  • بررسی تاثیر شهربازی و فاکتورهای تفریحی در مجتمع های تجاری
    بررسی تاثیر شهربازی و فاکتورهای تفریحی در مجتمع های تجاریمروری بر سال های گذشته به ما نشان می دهد که مراکز تجاری و مراکز تفریحی دو جزء جدا از یکدیگر محسوب می شد و مراکز تفریحی نیز در خارج شهرها قرار داشتند. از حدود سال 1981 برخی مراکز تجاری اقدام به ایجاد مراکز تجاری و شهربازی

اخبار شهربازی