تجهیزات شهربازی

برچسب : دستگاه ماشین

  • Vintage Car
    Vintage Carمشخصات ابعاد طول  120 سانتی متر عرض  210 سانتی متر ارتفاع  100 سانتی متر ظرفیت  2 نفر

اخبار شهربازی