تجهیزات شهربازی

برچسب : ربازی

  • یادش بخیر، چرخ و فلکهاى چوبی
    یادش بخیر، چرخ و فلکهاى چوبیاين روزها شهربازي به نماد دنياي مدرن تبديل شده است و حتي ردپاي شهربازي هاي بزرگ را در شهرهاي كوچك هم مي توان پيدا كرد. حتي در برخي كشورهاي جهان، وسايل شهربازي ها به يك نماد ملي تبديل شدها ست و چرخ وفلك شهرل ندن، نمونه عي

اخبار شهربازی