تجهیزات شهربازی

برچسب : شهربازی در استانها

  • بازگشایی پارک شهربازی پادادشهر پس از پنج ماه تعطیلی
    بازگشایی پارک شهربازی پادادشهر پس از پنج ماه تعطیلیپارک شهربازی پادادشهر با حضور رییس شورای اسلامی اهواز، مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری . جمعی از بهره برداران بازگشایی شد. مدیرروابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز اعلام کرد:با دستور معاون دادستا

اخبار شهربازی