تجهیزات شهربازی

برچسب : فیل

  • ٍElephent
    ٍElephent مشخصات  ابعاد  طول  130 سانتی متر  عرض  85 سانتی متر  ارتفاع  110 سانتی متر
  • Elephant kidde Ride
    Elephant kidde Rideمشخصات ابعاد طول 135 سانتی متر عرض 75  سانتی متر ارتفاع 146 سانتی متر

اخبار شهربازی