تجهیزات شهربازی

برچسب : قایق دستی

  • قایق بزرگ
    قایق بزرگ مشخصات  ابعاد  طول  130 سانتی متر  عرض  155 سانتی متر  ارتفاع  50 سانتی متر
  • قایق متوسط
    قایق متوسط مشخصات  ابعاد  طول  120 سانتی متر  عرض  135 سانتی متر  ارتفاع  45 سانتی متر

اخبار شهربازی