تجهیزات شهربازی

برچسب : هلیکوپتر

  • Super Plane2
    Super Plane2 مشخصات  ابعاد  طول  235 سانتی متر  عرض  310 سانتی متر  ارتفاع  260 سانتی متر ظرفیت  3 نفر
  • هلیکوپتر
    هلیکوپترمشخصات ابعاد طول 500 سانتی متر عرض 500 سانتی متر ارتفاع 230 سانتی متر

اخبار شهربازی