تجهیزات شهربازی

برچسب : ورزشی

 • Pump it up jump
  Pump it up jump   
 • قایق متوسط
  قایق متوسط مشخصات  ابعاد  طول  120 سانتی متر  عرض  135 سانتی متر  ارتفاع  45 سانتی متر
 • Mr Hammer2
  Mr Hammer2 مشخصات  ابعاد  طول  320 سانتی متر  عرض  380 سانتی متر  ارتفاع  225 سانتی متر
 • Beni Basketball
  Beni Basketballمشخصات طول 184 سانتی متر عرض 78 سانتی متر ارتفاع 160 سانتی متر
 • Mr Hammer
  Mr Hammerمشخصات ابعاد طول 88   سانتی متر عرض 55   سانتی متر ارتفاع 228 سانتی متر
 • king of Hammer
  king of Hammerمشخصات ابعاد طول 91  سانتی متر عرض 68  سانتی متر ارتفاع 225 سانتی متر
 • Skate Air Hockey
  Skate Air Hockeyمشخصات ابعاد طول 241 سانتی متر عرض 128 سانتی متر ارتفاع 113 سانتی متر  

اخبار شهربازی