تجهیزات شهربازی

برچسب : ُSun Flower

  • تکان دهنده گل آفتاب گردان
    تکان دهنده گل آفتاب گردان مشخصات  ابعاد  طول  150 سانتی متر  عرض  160 سانتی متر  ارتفاع  235 سانتی متر

اخبار شهربازی