تجهیزات شهربازی

برچسب : Air Hockey

 • Baby Air Hockey
  Baby Air Hockeyمشخصات ابعاد طول 155 سانتی متر عرض 98  سانتی متر ارتفاع 73  سانتی متر
 • Air Hockey 2000
  Air Hockey 2000مشخصات ابعاد طول 231 سانتی متر عرض 123سانتی متر ارتفاع 162سانتی متر
 • Space Air Hockey
  Space Air Hockeyمشخصات ابعاد طول 208 سانتی متر عرض 112 سانتی متر ارتفاع 163 سانتی متر
 • Skate Air Hockey
  Skate Air Hockeyمشخصات ابعاد طول 241 سانتی متر عرض 128 سانتی متر ارتفاع 113 سانتی متر  

اخبار شهربازی