تجهیزات شهربازی

برچسب : AirHockey

 • Ocean Airhockey
  Ocean Airhockey مشخصات  ابعاد  طول  197 سانتی متر  عرض  110 سانتی متر  ارتفاع  76  سانتی متر
 • Elephant AirHockey
  Elephant AirHockeyمشخصات ابعاد طول 206 سانتی متر عرض 147 سانتی متر ارتفاع 144 سانتی متر
 • Dolphin AirHockey
  Dolphin AirHockeyمشخصات ابعاد طول 210 سانتی متر عرض 140 سانتی متر ارتفاع 161 سانتی متر
 • Sonic Air Hockey
  Sonic Air Hockeyمشخصات ابعاد طول 225 سانتی متر عرض 153 سانتی متر ارتفاع 198 سانتی متر

اخبار شهربازی