تجهیزات شهربازی

برچسب : amusment park

  • Hammer Fun
    Hammer Fun مشخصات  ابعاد  طول  84  سانتی متر  عرض  110 سانتی متر  ارتفاع 200  سانتی متر
  • Dragon
    Dragonمشخصات طول 237 سانتی متر عرض 90 سانتی متر ارتفاع 200 سانتی متر

اخبار شهربازی