تجهیزات شهربازی

برچسب : Basketball

 • Super MVP Basket
  Super MVP Basket مشخصات  ابعاد  طول  325 سانتی متر  عرض 115  سانتی متر  ارتفاع  285 سانتی متر  
 • Super MVP Basket
  Super MVP Basket مشخصات  ابعاد  طول  325 سانتی متر  عرض  115 سانتی متر  ارتفاع  285 سانتی متر
 • Beni Basketball
  Beni Basketballمشخصات طول 184 سانتی متر عرض 78 سانتی متر ارتفاع 160 سانتی متر
 • Basket Bowling
  Basket Bowlingمشخصات ابعاد طول 314 سانتی متر عرض 75   سانتی متر ارتفاع 191 سانتی متر
 • Hot Shot Basketball
  Hot Shot Basketballمشخصات ابعاد طول 245 سانتی متر عرض 101 سانتی متر ارتفاع 206 سانتی متر
 • Street Basketball
  Street Basketballمشخصات ابعاد طول 234 سانتی متر عرض 100 سانتی متر ارتفاع 265 سانتی متر  
 • Beni Basketball
  Beni Basketballمشخصات ابعاد طول 184 سانتی متر عرض 78   سانتی متر ارتفاع 160 سانتی متر

اخبار شهربازی