تجهیزات شهربازی

برچسب : Boxer

  • Cobra Box
    Cobra Boxمشخصات ابعاد طول 120 سانتی متر عرض 77   سانتی متر ارتفاع 224 سانتی متر
  • Boxer
    Boxerمشخصات ابعاد طول 113 سانتی متر عرض 70   سانتی متر ارتفاع 214 سانتی متر

اخبار شهربازی