تجهیزات شهربازی

برچسب : Car kidde Ride

  • Super Red Car Kidde Ride
    Super Red Car Kidde Rideمشخصات ابعاد طول 180 سانتی متر عرض 106 سانتی متر ارتفاع 126 سانتی متر
  • Telephone Car kidde Ride
    Telephone Car kidde Rideمشخصات ابعاد طول 111 سانتی متر عرض  81   سانتی متر ارتفاع  124 سانتی متر
  • Super Red Car
    Super Red Carمشخصات ابعاد طول 180 سانتی متر عرض 106 سانتی متر ارتفاع 126 سانتی متر

اخبار شهربازی