تجهیزات شهربازی

برچسب : car

 • little car
  little car
 • ماشین برقی لاک اکریلی
  ماشین برقی لاک اکریلی 
 • Car
  Car مشخصات  ابعاد  طول  120 سانتی متر  عرض  95 سانتی متر  ارتفاع  80 سانتی متر
 • Rave Racer
  Rave Racerمشخصات ابعاد طول 161 سانتی متر عرض 140 سانتی متر ارتفاع 195 سانتی متر
 • Maximum Tune 3
  Maximum Tune 3مشخصات ابعاد طول 165 سانتی متر عرض 60   سانتی متر ارتفاع 205 سانتی متر
 • Dog Kidde Ride
  Dog Kidde Rideمشخصات ابعاد طول 125 سانتی متر عرض 75    سانتی متر ارتفاع 115 سانتی متر
 • Fire Car Kidde Ride
  Fire Car Kidde Rideمشخصات ابعاد طول 155 سانتی متر عرض 84    سانتی متر ارتفاع 93    سانتی متر
 • Little Car Kidde Raide
  Little Car Kidde Raide مشخصات  ابعاد  طول  132 سانتی متر  عرض  84   سانتی متر  ارتفاع  118 سانتی متر
 • Fire Fighter Kidde Ride
  Fire Fighter Kidde Rideمشخصات ابعاد طول 112 سانتی متر عرض 54  سانتی متر ارتفاع 76  سانتی متر
 • Super Red Car
  Super Red Carمشخصات ابعاد طول 180 سانتی متر عرض 106 سانتی متر ارتفاع 126 سانتی متر
 • Vintage Car
  Vintage Carمشخصات ابعاد طول  120 سانتی متر عرض  210 سانتی متر ارتفاع  100 سانتی متر ظرفیت  2 نفر

اخبار شهربازی