تجهیزات شهربازی

برچسب : Fancy Lifter Twin

  • Fancy Lifter Twin
    Fancy Lifter Twinمشخصات ابعاد طول 170 سانتی متر عرض 118 سانتی متر ارتفاع 195 سانتی متر
  • Fancy Lifter Twin
    Fancy Lifter Twin مشخصات  ابعاد  طول  170 سانتی متر  عرض  118 سانتی متر  ارتفاع  195 سانتی متر

اخبار شهربازی