تجهیزات شهربازی

برچسب : FISHING

  • Fishing With Out Roof
    Fishing With Out Roofمشخصات ابعاد طول  197 سانتی متر عرض  158 سانتی متر ارتفاع  77   سانتی متر
  • Fishing With Roof
    Fishing With Roofمشخصات ابعاد طول 197 سانتی متر عرض 144 سانتی متر ارتفاع 201 سانتی متر

اخبار شهربازی