تجهیزات شهربازی

برچسب : Golden queen

  • Golden Queen
    Golden Queenمشخصات ابعاد طول 61   سانتی متر عرض 123 سانتی متر ارتفاع 185 سانتی متر
  • Golden  queen
    Golden queenمشخصات ابعاد طول 123 سانتی متر عرض 61   سانتی متر ارتفاع 128 سانتی متر

اخبار شهربازی