تجهیزات شهربازی

برچسب : gun game

  • I-Target
    I-Targetمشخصات ابعاد طول 250 سانتی متر عرض 94   سانتی متر ارتفاع 230 سانتی متر

اخبار شهربازی