تجهیزات شهربازی

برچسب : gun

  • The House Of The Dead
    The House Of The Deadمشخصات ابعاد طول 200 سانتی متر عرض 150 سانتی متر ارتفاع 235 سانتی متر
  • I-Target
    I-Targetمشخصات ابعاد طول 250 سانتی متر عرض 94   سانتی متر ارتفاع 230 سانتی متر

اخبار شهربازی