تجهیزات شهربازی

برچسب : hammer

  • Mr Hammer
    Mr Hammerمشخصات ابعاد طول 88   سانتی متر عرض 55   سانتی متر ارتفاع 228 سانتی متر
  • Street Cobra Hammer
    Street Cobra Hammerمشخصات ابعاد طول 90   سانتی متر عرض 65   سانتی متر ارتفاع 220 سانتی متر
  • king of Hammer
    king of Hammerمشخصات ابعاد طول 91  سانتی متر عرض 68  سانتی متر ارتفاع 225 سانتی متر

اخبار شهربازی