تجهیزات شهربازی

برچسب : Intial D5

  • Intial D5
    Intial D5مشخصات ابعاد طول 217 سانتی متر عرض 116 سانتی متر ارتفاع 184 سانتی متر
  • Intial D5
    Intial D5  مشخصات ابعاد طول 160 سانتی متر عرض 107 سانتی متر ارتفاع 200 سانتی متر

اخبار شهربازی