تجهیزات شهربازی

برچسب : kiddie ride

  • تکان دهنده یلو کار
    تکان دهنده یلو کار مشخصات  ابعاد  طول  80    سانتی متر  عرض  80    سانتی متر  ارتفاع  126  سانتی متر  
  • تکان دهنده ماشین فضایی S2
    تکان دهنده ماشین فضایی S2 مشخصات  ابعاد  طول  108 سانتی متر  عرض  60  سانتی متر  ارتفاع  110سانتی متر  

اخبار شهربازی