تجهیزات شهربازی

برچسب : robot amusment

  • Fancy Lifter Twin
    Fancy Lifter Twinمشخصات ابعاد طول 170 سانتی متر عرض 118 سانتی متر ارتفاع 195 سانتی متر
  • Toy Story
    Toy Story مشخصات  ابعاد  طول  114 سانتی متر  عرض  112 سانتی متر  ارتفاع  210 سانتی متر

اخبار شهربازی