شرکت تجهیزات شهربازی رضوی بابلسر

برچسب : robot

 • Pump it up jump
  Pump it up jump   
 • Fast Trak
  Fast Trak مشخصات  ابعاد  طول  234  سانتی متر  عرض 155  سانتی متر  ارتفاع  80 سانتی متر  
 • Puff Puff Balloons
  Puff Puff Balloons مشخصات  ابعاد  طول  85  سانتی متر  عرض  71  سانتی متر  ارتفاع  182 سانتی متر
 • Magical Bus
  Magical Bus مشخصات  ابعاد  طول  100 سانتی متر  عرض  110 سانتی متر  ارتفاع  155 سانتی متر
 • Wide Wide Clipper
  Wide Wide Clipper مشخصات  ابعاد  طول  170 سانتی متر  عرض  100 سانتی متر  ارتفاع  200 سانتی متر
 • Crazy Baby
  Crazy Baby مشخصات  ابعاد  طول  70 سانتی متر  عرض  80 سانتی متر  ارتفاع  180 سانتی متر
 • Magical Box
  Magical Box مشخصات  ابعاد  طول  90 سانتی متر  عرض  90 سانتی متر  ارتفاع  215 سانتی متر
 • Ocean Merry Go Round
  Ocean Merry Go Round مشخصات  ابعاد  طول  160 سانتی متر  عرض  160 سانتی متر  ارتفاع  245 سانتی متر
 • Toy Story
  Toy Story مشخصات  ابعاد  طول  70 سانتی متر  عرض  82 سانتی متر  ارتفاع  185 سانتی متر  
 • روبات بستنی
  روبات بستنی مشخصات  ابعاد  طول  165 سانتی متر  عرض  165 سانتی متر  ارتفاع  172 سانتی متر
 • Candy Factory
  Candy Factory مشخصات  ابعاد  طول  270 سانتی متر  عرض  420 سانتی متر  ارتفاع  280 سانتی متر ظرفیت  8 نفر
 • New UFO Catcher
  New UFO Catcherمشخصات ابعاد طول 168   سانتی متر عرض 168   سانتی متر ارتفاع 194 سانتی متر
 • Toy Story
  Toy Storyمشخصات ابعاد طول 114   سانتی متر عرض 112   سانتی متر ارتفاع 210   سانتی متر
 • Magical Robot
  Magical Robotمشخصات ابعاد طول 65   سانتی متر عرض 55   سانتی متر ارتفاع 155 سانتی متر
 • Fancy Lifter Twin
  Fancy Lifter Twinمشخصات ابعاد طول 170 سانتی متر عرض 118 سانتی متر ارتفاع 195 سانتی متر
 • UFO Catcher
  UFO Catcherمشخصات ابعاد طول 168 سانتی متر عرض 90  سانتی متر ارتفاع 195 سانتی متر
 • Toy Story
  Toy Story مشخصات  ابعاد  طول  114 سانتی متر  عرض  112 سانتی متر  ارتفاع  210 سانتی متر
 • Barber Cut
  Barber Cut مشخصات  ابعاد  طول  95سانتی متر  عرض  93سانتی متر  ارتفاع 189سانتی متر  
 • BuBu Ton Attack
  BuBu Ton Attack مشخصات  ابعاد  طول  170 سانتی متر  عرض  120 سانتی متر  ارتفاع  200 سانتی متر
 • Fancy Lifter Twin
  Fancy Lifter Twin مشخصات  ابعاد  طول  170 سانتی متر  عرض  118 سانتی متر  ارتفاع  195 سانتی متر
 • صفحه 1 از 2
 • 1
 • 2

اخبار شهربازی