تجهیزات شهربازی

برچسب : Sam

  • Fast Trak
    Fast Trak مشخصات  ابعاد  طول  234  سانتی متر  عرض 155  سانتی متر  ارتفاع  80 سانتی متر  
  • Spanish AirHockey
    Spanish AirHockeyمشخصات ابعاد طول 235 سانتی متر عرض 143 سانتی متر ارتفاع 145 سانتی متر
  • Baby Air Hockey
    Baby Air Hockeyمشخصات ابعاد طول 155 سانتی متر عرض 98  سانتی متر ارتفاع 73  سانتی متر

اخبار شهربازی