تجهیزات شهربازی

برچسب : School Bus

  • تکان دهنده اتوبوس مدرسه
    تکان دهنده اتوبوس مدرسه مشخصات  ابعاد  طول  165 سانتی متر  عرض  95   سانتی متر  ارتفاع  160 سانتی متر

اخبار شهربازی