تجهیزات شهربازی

برچسب : sega

 • ِD1 GP
  ِD1 GPمشخصات ابعاد طول  100 سانتی متر عرض  160 سانتی متر ارتفاع  200 سانتی متر  
 • Toy Story
  Toy Story مشخصات  ابعاد  طول  70 سانتی متر  عرض  82 سانتی متر  ارتفاع  185 سانتی متر  
 • روبات بستنی
  روبات بستنی مشخصات  ابعاد  طول  165 سانتی متر  عرض  165 سانتی متر  ارتفاع  172 سانتی متر
 • UFO Catcher
  UFO Catcherمشخصات ابعاد طول 168 سانتی متر عرض 90  سانتی متر ارتفاع 195 سانتی متر
 • Fancy Lifter Twin
  Fancy Lifter Twin مشخصات  ابعاد  طول  170 سانتی متر  عرض  118 سانتی متر  ارتفاع  195 سانتی متر
 • After Burner Climax
  After Burner Climaxمشخصات ابعاد طول 190 سانتی متر عرض 120 سانتی متر ارتفاع 200 سانتی متر
 • Hummer DX
  Hummer DXمشخصات ابعاد طول 263 سانتی متر عرض 240 سانتی متر ارتفاع 210 سانتی متر
 • Skate Air Hockey
  Skate Air Hockeyمشخصات ابعاد طول 241 سانتی متر عرض 128 سانتی متر ارتفاع 113 سانتی متر  
 • Sonic Air Hockey
  Sonic Air Hockeyمشخصات ابعاد طول 225 سانتی متر عرض 153 سانتی متر ارتفاع 198 سانتی متر

اخبار شهربازی